Bảng cân đối kế toán là gì? | Hanh Le

1
5Tài chính – Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là một trong các báo cáo tài chính quan trọng của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán phản ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm.

Blog:

Email: letbhanh@gmail.com

Từ khóa tìm kiếm
Tài chính – Bảng cân đối kế toán Hanh Le

Nguồn:https://nhasachkimdong.com/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here