Bình Thuận: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nghỉ tiếp đến ngày 15/3

0
15
Bình Thuận: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nghỉ tiếp đến ngày 15/3

Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020 và bắt đầu đi học lại vào ngày 16/3/2020.

Căn cứ vào tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận về việc cho phép học sinh, sinh viên đi học lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch SARS-Cov-2.

Công văn hỏa tốc của Ủy ban tỉnh Bình Thuận cho phép học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học phòng chống dịch đến 15/3 (Ảnh: CTV)

Ngày 28/2/2020, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh Bình Thuận đã ký công văn hỏa tốc gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh với nội dung:

Thống nhất cho học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên trên địa bàn tỉnh đi học lại từ ngày 02/3/2020.

Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở được tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020 và bắt đầu đi học lại vào ngày 16/3/2020.

Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cơ quan giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh, đồng thời phối hợp với Sở Y tế, Chủ tịch nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về việc phòng chống dịch SARS-Cov-2 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Phan Tuyết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here