Hoài Thanh và Á hậu Hoàng Thiên Ngân phần I dài 2 tiếng. Đền cô Bơ Thanh Hóa

Giải TríNguyễn Huy Hiệp – HIEPFILM quay phim hầu đồng, hầu bóng hàng đầu Việt Nam: 0934.661.635
Đăng ký kênh:
Hoài Thanh và Á hậu Hoàng Thiên Ngân phần I dài 2 tiếng. Đền cô Bơ Thanh Hóa
#hoài_thanh #hiepfilm_0934661635 #chaudenhi
Nghệ nhân Văn Chung, Hoài Thanh hát văn; Á hậu hầu thánh tại đền cô Bơ

Đức thánh Trần triều ,Đức ông đệ tam Trần triều, Vương cô đệ nhất, Vương cô đệ nhị, Cô bé cửa suốt, Cậu bé cửa đông ,Chúa đệ nhất tây thiên ,Chúa đệ nhị nguyệt hồ, Chúa đệ tam lâm thao, Chúa cà phê, Chúa năm phương, Chúa thác bờ, Quan lớn đệ nhất, Quan lớn đệ nhị, Quan lớn đệ tam, Quan lớn đệ tứ, Quan lớn đệ ngũ, Quan điều thất, Chầu đệ nhất, Chầu đệ nhị thượng ngàn,Chầu đệ tam, Chầu đệ khâm sai, Chầu năm suối lân, Chầu lục cung nương, Chầu bảy, Chầu tám bát nàn, Chầu cửu sòng son, Chầu mười đồng mỏ, Quan Hoàng đôi, Quan hoàng bơ, Quan hoàng tư, Quan hoàng bảy, Ông chín đền cờn, Quan hoàng mười, Cô đôi thượng ngàn, cô bơ ba bông, cô sáu sơn trang, cô tám đồi chè, cô chín sòng sơn, cô bé thượng ngàn, cô bé đông cuông, cô bé suối ngang, cô đôi cam đường, cậu bé hoàng bơ, cậu bé hoàng đôi, cậu bé bản đền.

Nguồn: https://nhasachkimdong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhasachkimdong.com/giai-tri

12 thoughts on “Hoài Thanh và Á hậu Hoàng Thiên Ngân phần I dài 2 tiếng. Đền cô Bơ Thanh Hóa

  1. Mọi người cho mình hỏi đưa tiền cho người này người kia có ý nghĩa gì vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *