[I HATE CỐC CỐC desktop] 2. Hướng dẫn cập nhật v153.6, Cài phím tắt là {F1} {F2} v.v.

Công Nghệ[I HATE CỐC CỐC desktop] 2. Hướng dẫn cập nhật v153.6 không mất dữ liệu cũ, Cài phím tắt là {F1} {F2} v.v.
Hướng dẫn cập nhật mà không làm mất dữ liệu cũ đã học
Hướng dẫn cài phím tắt là các phím chức năng {F1} {F2} v.v.
Các phiên bản sau cũng được cập nhật y như thế nếu thầy không hướng dẫn gì thêm nha.
////
Toàn bộ video của [I HATE CỐC CỐC DESKTOP] Phiên bản chạy trên máy tính:
////
Tài liệu:
Tải về I HATE CỐC CỐC desktop by bsquochoai ở mục “TẢI XUỐNG” trong trang web của thầy.
////
Em hãy truy cập để nhận và tải về những video thế này cũng như cập nhật những thông tin mới về các bài học của thầy một cách nhanh nhất.
///

Nguồn: https://nhasachkimdong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhasachkimdong.com/cong-nghe

1 thought on “[I HATE CỐC CỐC desktop] 2. Hướng dẫn cập nhật v153.6, Cài phím tắt là {F1} {F2} v.v.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *