Mẫu biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 39 mới nhất 2017

0
17Các trường hợp sai sót phải lập mẫu biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 39 năm 2014 gồm có: in thử bị sai, trùng, hỏng; trường hợp không được chỉnh, sửa mà phải hủy; đơn vị đã in hóa đơn nhưng không dùng nữa.

Hai bên phải cam kết về việc không thực hiện khai thuế GTGT với các hóa đơn đã hủy theo biên bản hủy hóa đơn.

Sau khi thông báo cho cơ quan thuế thì phải thực hiện hủy hóa đơn trong trong 30 ngày.

Thủ tục thực hiện hủy hóa đơn gồm:
+ Lập bảng kiểm kê các hóa đơn hủy;
+ Lập Hội đồng hủy hóa đơn bắt buộc cần có người đại diện cho Ban lãnh đạo và Phóng kế toán tham gia cùng;
+ Lập và ký vào biên bản hủy hóa đơn (mẫu biên bản hủy hóa đơn bên dưới) và tự chịu trách nhiệm.

Hồ sơ bao gồm:
+ Quyết định hủy hóa đơn (thành lập Hội đồng);
+ Bảng kiểm kê hóa đơn: tên HD, ký hiệu mẫu số HD, ký hiệu HD, số lượng HD hủy (kê từng số HD nếu số HD không liên tục);
+ Biên bản hủy hóa đơn (theo mẫu bên dưới);
+ Nội dung trên Thông báo kết quả hủy HD: loại HD, ký hiệu HD, số lượng HD cần hủy từ số… đến số, ngày giờ, lý do hủy, phương pháp hủy (mẫu 3.11, Phụ lục 3 TT 39/2014 của Bộ tài chính);
+ Thông báo kết quả hủy phải lập thành 2 bản, lưu đơn vị 1 bản, gửi cơ quan thuế 1 bản trong vòng 5 ngày từ ngày huỷ.

——————————————————-
Thành công của bạn là giá trị của chúng tôi!!!

Website:
Facebook:
Email: daotao@hra.vn
Điện thoại: 04 3793 2297

Nguồn:https://nhasachkimdong.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here