Share code website bán quần áo online và hướng dẫn cài đặt

Kinh DoanhLink:

Chia sẻ source code bán quần áo giao diện đẹp, đầy đủ chức năng giỏ hàng, thanh toán, quản lý user. Trang admin chuyên nghiệp, đầy đủ chức năng quản lý Có thể phát triển thêm thành website thương mại

+ Đối với người dùng có thể xem danh sách sản phẩm,xem chi tiết một sản phẩm,thêm vào giỏ hàng,order,đăng ký,đăng nhập

+ Đối với admin có thể thêm một sản phẩm,update sản phẩm,thêm người dùng,quản lý giao dịch,order của người dùng

1.cai dat database: database/webshop.sql tien hanh import database
2.config trong file: applicationconfig
3.link admin: /admin, user/pass: email: admin@gmail.com/1234

Nguồn: https://nhasachkimdong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhasachkimdong.com/kinh-doanh

3 thoughts on “Share code website bán quần áo online và hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *