vẽ kỹ thuật – Trọng Nhân

6
5vẽ kỹ thuật hình chiếu vuông góc mail : nhan07kckct@yahoo.com
Bài tập vẽ kỹ thuật là giáo trình rất cần thiết đi kèm với giáo trình vẽ kỹ thuật giúp sinh viên có thể hiểu rõ được các vấn đề về môn học này. Hơn nữa môn học vẽ kỹ thuật cũng là nền tảng giúp sinh viên học tốt môn học vẽ kỹ thuật cơ khí.
Bản vẽ là một phương tiện truyền thông giữa các nhà kỹ thuật. Trong ngành kỹ thuật cơ khí tuỳ theo yêu cầu, mục đích cần truyền thông mà người ta đề ra các loại bản vẽ khác nhau. Trong phạm vi vẽ kỹ thuật cơ khí chúng tôi chỉ tập trung vào các bản vẽ cơ khí chiếu phẳng hai chiều cổ điển
Vẽ kỹ thuật là môn học kỹ thuật cơ sở được dạy ở các trường đại học kỹ thuật nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách đọc và lập bản vẽ kỹ thuật. Nhờ những bản vẽ này mà người cán bộ kỹ thuật nói rõ được ý đồ thiết kế của mình và thực hiện được ý đồ đó
Technical drawing exercises are essential curriculum comes with drawing curriculum can help students understand the issues on this subject. Further technical drawing course is the foundation to help students better learn the technical disciplines mechanical drawing.
The drawing is a means of communication between technicians. In the mechanical engineering sector, depending on the requirements and purposes of communication that people need to devise different types of drawings. Within the scope of mechanical engineering drawings we only focus on mechanical drawing two-dimensional planar projection Classic
Technical Drawing is the basis of technical subjects taught at technical colleges to provide students with the basic knowledge of how to read technical drawings. Thanks to this drawing that the technical staff made clear their intention, their designs and implement the intention that

Nguồn: https://nhasachkimdong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhasachkimdong.com/giao-duc

6 COMMENTS

  1. Hay quá bác ơi. E đang cần lắm. Thầy e bảo vẽ trên giấy nộp mà e ko pit j. Nhìn vào cái này biết liền. Add 1 sub

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here